افراد

معاون پژوهشی

 
معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان:

ابراهیم نویی
دکتری مبانی نظری اسلام

 

سوابق تحصیلی:

دوره کارشناسی:                 رشته تحصیلی: حوزه علمیه                                 سال اخذ مدرک:  83         دانشگاه محل تحصیل: حوزه علمیه قم

دوره کارشناسی ارشد :       رشته تحصیلی: فلسفه و کلام اسلامی                  سال اخذ مدرک:  86           دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه قم

دوره دکتری:                       رشته تحصیلی: .مبانی نظری اسلام          سال اخذ مدرک:  91          دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه معارف اسلامی قم

فعالیت‌های آموزشی(3 عنوان مهمترین دروسی که تدریس می‌شود):

دوره کارشناسی: دروس معارف اسلامی

دوره کارشناسی ارشد: کلام جدید، کلام اسلامی، متون فلسفی و...

دوره دکتری: حکمت متعالیه و...

فعالیت‌های پژوهشی:

تعداد مقاله‌های چاپ شده در نشریات معتبر علمی:  30 مقاله

تعداد همایش‌های معتبر داخلی و خارجی: 8

تعداد کتاب‌های تألیفی یا ترجمه: 10 جلد

مهمترین طرح‌های پژوهشی اجرا شدۀ داخلی و خارجی: -

فعالیت‌های اجرایی (سابقه تصدی سمت‌های اجرایی در داخل یا خارج دانشگاه شهید بهشتی با قید تاریخ):

سرپرستی گروه معارف اسلامی دانشگاه  شهید بهشتی (خرداد 9 تا بهمن 96)

دبیر فرهنگی و مسوول امور فرهنگی دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی (دی 93 تا دی 97)

مدیر بخش نسخ خطی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم در سال 88 تا 92