همکاران

حوزه ریاست:
حسین مقیسه (صادقی)
کارشناس

مدیر اجرایی

29902256
h.moghiseh@mail.sbu.ac.ir
مرتضی مرتضوی
کارشناس

مسئول دفتر ریاست

29902527 
a.mortazavi@mail.sbu.ac.ir
22431785
مریم میرزایی
کارشناس

مسئول دبیرخانه

29902530
maryam.mirzaei1@mail.sbu.ac.ir
 آموزش:
پری پناهی
کارشناس

مسئول آموزش

29902529
p.panahi@mail.sbu.ac.ir
منصوره ملکی
کارشناس

کارشناسی گروه معارف اسلامی

29902274
m-maleki@mail.sbu.ac.ir
آمنه شعبان ایزکی
کارشناس

کارشناسی گروه معارف اسلامی

29905674
a.shabbani@mail.sbu.ac.ir
ثمینه ریاحی
کارشناس

کارشناس تحصیلات‌ تکمیلی گرایش  تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی و مدرسی معارف اسلامی

29905672
s.riahi@mail.sbu.ac.ir
بهزاد محب‌علیزاده
کارشناس

کارشناس تحصیلات‌ تکمیلی گرایش فلسفه و کلام و ادیان و عرفان

29905673
b.mohebali@mail.sbu.ac.ir
  رقیه علی‌قلیپور سوران
کارشناس

کارشناس مجله آیینه معرفت

29905694
r.aligholipour@mail.sbu.ac.ir
پژوهش
بهنام ملکی
کارشناس

کارشناس پژوهشی

29902262
b.maleki@mail.sbu.ac.ir
سمیه زیرک
کارشناس

کتابدار

29902259
S.Zirak@mail.sbu.ac.ir