مدیر اجرایی 

دکتر مصطفی عابدی
دانشیار دانشکده مهندسی برق

مدیر اجرایی

73932628
Mo_Abedi[at]sbu.ac.ir
رزومه
وظایف مدیریت اجرایی:
 • مدیریت امور مالی و تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی دانشکده
 • تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای اداری، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
 • مدیریت اموال دانشکده و ثبت اطلاعات
 • پیگیری و نظارت بر امور پرسنل
 • ایجاد بستر مناسب جهت فعال‌سازی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش‌های تخصصی
 • مدیریت امور عمرانی و خدماتی دانشکده
 • ایجاد بستر ارتباطی مناسب بین دانشکده و سایر ارگان‌های دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر حسن برگزاری جلسات، رویدادها و همایش‌های برگزار شونده توسط دانشکده
اقدامات انجام شده:
 • استقرار حوزه ریاست، معاونت‌ها و مدیریت ایجاد شده در دانشکده و تامین تجهیزات
 • تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی ضروری دانشکده
 • پیشبرد امور مرتبط با ساختمان جدید دانشکده و مذاکره جهت تامین اعتبارات مورد نیاز
 • به‌کارگیری و فعال­سازی فضاهای کم و یا بلااستفاده در دانشکده
 • پاک‌سازی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشکده و ایجاد بستر مناسب جهت کاربرد‌های آموزشی و یا ارتباط با صنعت
 • ایجاد کارگروه در راستای فعال­سازی کارگاه‌ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش‌های تخصصی
 • پیگیری در جهت تخصیص فضا و تامین امکانات برای آزمایشگاه پروژه دانشجویان کارشناسی
 • مذاکره با گروه­‌ها و پی­گیری در جهت تخصیص آزمایشگاه‌های تحقیقاتی جهت انجام پروژه­های تحصیلات تکمیلی