راهنمای دستیار پژوهشی

گردش کار درخواست دستیار پژوهشی در سامانه جامع دانشگاهی:
اعضای محترم هیات‌علمی دانشگاه به‌منظور استفاده از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه اعتبار ویژه، دستیار آموزشی برای درس‌های خود اختصاص دهند. لازم به‌ذکر هست که در طول دوره تحصیل، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد حداکثر 12 ماه و دانشجویان مقطع دکتری حداکثر 30 ماه می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.
 • 1- درخواست دستیار پژوهشی از طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع دانشگاهی توسط دانشجو.

 • 2- تکمیل فرم دستیار پژوهش و تایید اطلاعات توسط دانشجو شامل (نام و نام‌خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، نوع درخواست (ارشد، دکتری، ارشد نخبه)، نام استاد راهنما یا مشاور، تاریخ و مدت دستیاری، شماره حساب فقط بانک تجارت و به نام دانشجو).

 • 3- تایید و ارسال فرم درخواست از طریق پیشخوان سامانه جامع دانشگاهی به استاد مربوطه.

 • 4- انتخاب محل تامین اعتبار ویژه توسط استاد راهنما یا مشاور و سپس تایید و ارسال درخواست.

 • 5- بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس پژوهشی دانشکده/پژوهشکده (تکمیل تمامی فیلدها الزامی است).

 • 6- تایید و ارسال درخواست توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده.

 • 7- تایید درخواست توسط مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری.

 • 8- بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس دستیار پژوهشی (معاونت پژوهشی).

 • 9- تایید عامل مالی و واریز حق‌الزحمه دستیار پژوهشی به شماره حساب بانک تجارت اعلام شده از سوی دانشجو.

نکات مهم:
 • 1- در صورت هر گونه تغییر در تعداد ماه‌های درخواستی لازم است اعمال تغییرات در فرم انجام شود.

 • 2- مبالغ از طریق سامانه جامع دانشگاهی ثبت شود.

 • 3- سقف مجاز برای هر درخواست حداکثر 12 ماه است.

 • 4- تعیین محل تامین اعتبار توسط استاد محترم راهنما و یا مشاور ضروری است.

کارشناس خانم هاشم خانی: 73932565
electrical-cp[at]sbu.ac.ir