کادر اداری


جواد عطایی
مسئول دفتر
کارشناس مدیریت بازرگانی
 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳
 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

آقای جواد عطایی دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی هستند و در حال حاضر سمت مسئول دفتر کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.