راهنمای تحقیقات موضوعی (فلسطین)

راهنمای تحقیق دربارۀ فلسطین

نمی‌‎توان تصور کرد که غاصبی چون رژیم صهیونیستی بتواند ملتی را یکسره نابود کند و بر هر یک از ماست که قدمی برداریم.

این راهنمای تحقیقاتی توسط گروهی از کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین ایجاد شده است. هدف ما گسترش دامنه درک و ارائه منابعی است که اعضای جامعه به ‎خصوص دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران را قادر سازد تا خود را در مورد مبارزات و تاریخ جاری فلسطین آموزش دهند و در حمایت از آن‎ها بنویسند و کنش‌گری فکری انجام دهند. امیدواریم که با این کار از فعالان دانشجویی، کارکنان و اساتیدی که وظیفه ارائه اطلاعات دقیق و حمایت از فلسطین را بر عهده گرفته‌اند پشتیبانی شود.

این راهنما شامل منابعی است که دربارۀ فلسطین نوشته شده است تا مخاطبان با مطالعه و بررسی و تعمق در آن‎ها اطلاعات دقیق و وسیعی در خصوص مسئلۀ فلسطین به دست آورند و حمایتی همراه با آگاهی از این مردم مظلوم به عمل آورند.

منابع لاتین درباره فلسطین - فهرست یک
منابع لاتین درباره فلسطین - فهرست دو
منابع لاتین درباره فلسطین - فهرست سه
منابع لاتین درباره فلسطین - فهرست چهار
منابع لاتین درباره فلسطین - فهرست پنج
منابع فارسی درباره فلسطین - فهرست یک
پیوندها:
گزارشات سالانه JCR
نشریات علمی پژوهشی دانشگاه