کارگروه آر. دی. ای.

RDA (استاندارد توصیف و دسترسی به منبع)

امروزه بیشتر منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیکی و دیجیتالی منتشر شده و در وب قابل دسترس هستند. تولید، ورود، انتشار و ذخیره اطلاعات در وب به آسانی امکان‎‌پذیر بوده ولی بازیابی آن‎ کاربر را با چالش‌هایی روبرو می‎‌سازد. در نتیجه، پژوهشگران حوزه‎‌های مختلف از جمله جوامع کتابداری و طراحان وب به فکر راه‎‌حل‌هایی برای حل این مشکلات هستند.
 
طراحی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) توسط کمیته همکاری مشترک به عنوان جانشین قواعد فهرست‌‎نویسی انگلوامریکن (ویرایش دوم) بر اساس الگوهای مفهومی و قوانین فهرست‎‌نویسی بین‎‌المللی تدوین شده توسط ایفلا و پیدایش وب معنایی و استانداردهای آن  از جمله چارچوب توصیف منبع (آر.دی.اِف.) توسط کنسرسیوم وب جهانی، از اقدام‌های صورت گرفته برای توصیف کارآمدتر منابع اطلاعاتی و ارائه روابط مفهومی بین آنها در محیط وب است.
 
کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به همراه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به همکاری مشترک نسبت به پیاده‌سازی " آر دی ای" در دو کتابخانه مذکور نموده‌اند. هدف از این امر به کارگیری آخرین قواعد فهرست‌نویسی جهت همگام‌سازی با کتابخانه‌های جهان و همچنین دسترس‌پذیرتر نمودن منابع جهت استفاده کاربران به منظور کسب رضایت ایشان از ارائه خدمات کتابخانه می‌باشد.
 
جهت آغاز این فعالیت کارگروهی از دو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تشکیل گردید.

سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتال

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی را با عنوان پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش مورخ 28 بهمن 1398 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار کرد.

آرشیو اخبار

پوستر «کارگروه مشترک پياده‌سازی آر. دی‌. ای.» رونمایی شد.
ارائه تجربه پیاده‌‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی‌. اِی.) در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌. دی‌. ای.
برگزاری ششمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌. دی‌. ای.
هفتمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌. دی‌. ای. برگزار شد.
هشتمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع برگزار شد.
نهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی‌. اِی.)
دهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع برگزار شد
یازدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
دوازدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
سیزدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع برگزار شد
اینفوگرافیک یک سال فعالیت کارگروه مشترک پياده‌سازی استاندارد آر‌. دی‌. اِی.
یک سال از تشکیل اولین جلسه کارگروه آر. دی. ای. گذشت.
چهاردهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع برگزار شد.
پانزدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
شانزدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
هفدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
هجدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
نوزدهمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
بیستمین کارگاه آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
بیست و یکمین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
بیست و دومین کارگاه آموزشی آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
بیست و سومین کارگاه آموزشی آر. دی. ای. برگزار شد.
بیست و چهارمین کارگاه آر. دی‌. اِی. برگزار شد.
بیست و پنجمین کارگاه آر. دی. ای. برگزار شد.
ارائه تجربه پیاده‌‌سازی آردی‌اِی در هفدهمین کنفرانس ایسکو 2022
راهنماها:
صورتجلسات RDA
کارگاه‌های آموزشی RDA
تجربه پیاده‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) در کتابخانه‌های دیجیتال
چکیده مقاله سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتال