فرصت‌های شغلی و کارآفرینی

از آنجایی که دانش‌آموختگان دانشگاه در موقعیت‌های شغلی مختلفی قراردارند که می‌تواند برای فارغ@التحصیلان جدید ایجاد اشتغال نمایند لذا در صورتیکه امکان استخدام و یا هرگونه کمک به این افراد را دارید می‌توانید شرایط خود را جهت استفاده متقاضیان از طریق نشانی پست‌الکترونیکی ارسال نمایید.
تاريخ: 1402/12/22
تاريخ: 1402/12/15
تاريخ: 1402/11/29
تاريخ: 1402/12/01
تاريخ: 1402/06/12

تاريخ: 1402/05/30

تاريخ: 1402/05/1

تاريخ: 1402/04/10