معاون پژوهشکده

دکتر زینب حاجی محمدی
استادیار پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29905420
z_hajimohammadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
سوابق اجرایی:
  • استاد مشاور انجمن علمی1402 ← 1403
  • نماینده علمی دانشگاه در اولین همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی1402 ← 1403
  • نماینده بین الملل پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن 1402 ← 1403