ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
مدیر اجرایی پژوهشکده: 29905419
ریاست پژوهشکده: 29905424
quran[at]sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن