پایان‌نامه‌های علوم قرآنی گرایش اعجاز قرآن

ردیف نام دانشجو نام استاد راهنما نام استاد مشاور موضوع پایان‌نامه سال دفاع
1 زهره کوچک یزد دکتر محصص  - مطالعه تطبیقی مدارای اجتماعی در قرآن و علوم اجتماعی 1398
2 فاطمه مونسان دکتر درزی دکتر تاج‌آبادی بررسی تطبیقی کمدی الهی دانته و قرآن کریم 1398
3 محمد تیموری دکتر درزی دکتر برهانی تبیین نقش تصویرپردازی در کشف ساختار سوره‌های قرآن کریم 1398
4 مرضیه حسن‌زاده دکتر فرزانه تاج‌آبادی - دکتر حجت رسولی دکتر علیرضا طالب‌پور محاسبه دقت انتخاب کلمات مترادف در قرآن کریم بر اساس شاخص مولفه‌های معنایی 1399
5  زهرا عزیزی دکتر فرزانه روحانی مشهدی - دکتر علیرضا طالب‌پور - استخراج روابط و مناسبت‌های انسانی در قرآن و اصول حاکم بر آن 1399
6 مرضیه پورمحمد دکتر فرزانه تاج‌آبادی - کاربرد کنش گفتار تعهدی در گفتمان قرآن (مطالعه موردی 15 جزء دوم) 1399
7 مریم قیاس زارعیان دکتر فرزانه تاج‌آبادی - استخراج الگو برای تغییرات فواصل آیات قرآن کریم 1399
8 محبوب مهرنواز دکتر فرزانه روحانی مشهدی دکتر علیرضا طالب‌پور ارائه چهارچوبی برای عرضه یک نظریه فلسفی به قرآن، مطالعه موردی حکمت اشراق 1399
9 مهدی سلیمی دکتر فرزانه روحانی مشهدی - جهان گستری دین و راهکارهای قرآنی تحقق آن 1399
10 نسیم حسنی دکتر محصص  دکتر شعیری تولد و کودکی مریم (س) و عیسی (ع) در قرآن و اناجیل غیررسمی 1399
11 خانم سمیه سادات جبلی دکتر فرزانه روحانی مشهدی - پویایی قرآن در تعامل میان فقه و اخلاق (مطالعه موردی گیاه خواری) 1400
12 ریحانه خدامردی دکتر فرزانه روحانی مشهدی دکتر علیرضا طالب‌پور ارائه مدل ارزیابی وابستگی فهم آیات قرآن کریم به فرهنگ عصر نزول  1400
13 محمد زاهدی دکتر درزی - خوشه‌بندی اختلافات قرآنی موثر بر معنا در قرآن کریم 1400
14 احمد امین یوسفی دکتر فرزانه روحانی مشهدی - رفع تعارض میان آیات نزول قرآن و روایات مبعث با وفاداری به الفاظ قرآن 1400
15 کوثر خیراله زاده دکتر فرزانه روحانی مشهدی - ارزیابی نقش روایات اسباب نزول بر فهم آیات قرآن کریم  1400
16 رحمت اله رحمتی علایی دکتر درزی دکتر تاج‌آبادی شناخت شواهد متنی منشا دیداری و شنیداری بودن آیات قرآن کریم  1400
17 زهرا عزیزی دکتر فرزانه روحانی مشهدی دکتر علیرضا طالب‌پور استخراج روابط و مناسبت های انسانی در قرآن و اصول حاکم بر آن 1400
18 لیلا طاهری فر دکتر روحانی مشهدی دکتر غریب زاده مطالعه تطبیقی آگاهی به مثابه یک کارکرد شناختی در قرآن و علوم شناختی 1400
19 گلبرگ عزیزپور دکتر علیرضا طالب‌پور - ارائه یک روش نوین برای کشف مفاهیم انتزاعی مرتبط با پدیده های آبی در قرآن 1400
20 زینب گل‌محمدی دکتر درزی - عنصر ثبات و تغیّر در رویکرد قرآن کریم به مجازات 1400
21 زهره محرمی دکتر درزی - رده بندی و تحلیل اشکالات دستوری قرآن کریم و پاسخ آنها 1400
22 راضیه شریف‌زاده دکتر درزی دکتر علم‌الهدی عوامل موثر بر تحول شاکله انسان در رویکرد تربیتی قرآن با تاکید بر سوره یوسف 1401
23 محمدمحسن جعفرزاده دکتر درزی دکار تاج آبادی ارزیابی تاثیر موضوع در ریتم جملات قرآنی 1401
24 صدیقه بینشیان دکتر تاج آبادی - بررسی تطبیقی تاکیدات قرآن کریم و ترجمه های فارسی آن در دو جزء آغازین و فرجامین 1401
25 عاطفه سادات میرعابدینی دکتر فرزانه روحانی مشهدی دکتر علیرضا طالب‌پور استخراج ویژگی های آیات قرآن در بیان مطالب علمی 1401
26 معصومه وثوقی دکتر فرزانه روحانی مشهدی دکتر علیرضا طالب‌پور خوشه بندی سوره های قرآن کریم بر پایه آیه آغازین 1401
27 مهدیه منسوبی دکتر تاج آبادی دکتر علیرضا طالب‌پور ارائه مدل گفتگو پیامبران در قرآن بر مبنای نظریه ادب (براوون و لوینسون، لیچ، لیکاف) 1402
28 ستایش برادران دکتر درزی دکتر سادات منصوری میزان بهره مندی آیات قرآن از مؤلفه های سبک بیان عرفانی در پنج جزء قرآن 1402
29 رقیه رنگین کمان دکتر درزی - دکتر علیرضا طالب پور دکتر ابراهیمی ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر کنش منفی انسانی در قرآن کریم (مطالعه موردی 15 جزء) 1402
30 زهرا صفر رضوی‌زاده دکتر تاج آبادی - استخراج الگوهای جنسیتی در قرآن بر اساس نظریه نشانداری 1402
31 ملیحه علیزاده بایگی دکتر درزی دکتر عبدلی رویکرد هنجاری قرآن به مداخله انسان در محیط زیست 1402