کتابخانه دیجیتال

خوانش بینامتنی و نقش آن در بازسازی بافت تاریخی آیات قرآن (مطالعه موردی داستان هابیل و قابیل)
بررسی و تبیین زبان‌ شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه‌های آن در زبان‌های سامی
بررسی میزان پاسخ‌گویی کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه به نیازهای معنوی و روانی دانش‌آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن
بررسی استناد به آیات قرآن در مباحث کلامی کتاب احقاق‌الحق از منظر سیاق (مورد مطالعه رویت خدا)
بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی - کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات
بررسی تطبیقی - انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل‌گرا و متن گرا پیرامون وحی
تاثیر‌پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی
معرفی مجلات خارجی در حوزه مطالعات دینی
مقایسه اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین
فرضیه‌ای در باب علّت «خطاپذیری فهم‌ها از قرآن
تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه
بررسی برخی نقدهای وارد بر نظریە رویاهای رسولانه
ملكوت از منظر قرآن و آثار اعتقاد به آن
معناشناسی واژه «ولی» در قرآن کریم
نقد و بررسی ترجمه آلمانی قرآن رودی
حکمت در نگاه مفسران قرآن و فیلسوفان
مطالعه‌ی حوزه‌ی معنایی «صَدَّ» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم
بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر 
نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه برداستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن
ارزیابی وجوه معنایی «سائق» و «شهید»
درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم
هدفمندی حیات بشر از دیدگاه قرآن و عهدین
پیوندها:
پرتال رتبه‌بندی نشریات علمی کشور
پرتال اطلاعیه‌های آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فهرست نشریات معتبر داخلی
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
سامانه خیام (رتبه‌بندی نشریات بین‌المللی)
بنیاد ملی نخبگان
مرکز آمار، اقتصاد، تحقیقات و آموزش کشورهای اسلامی 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
دانلودها:
نقشه جامع علمی کشور

کتاب‌ها:

ک-إعجاز القرآن بین المعتزلۀ و الأشاعرة - منیر سلطان
ک-إعجاز القرآن فی العلوم الجغرافیۀ - عرفات
ک-إعجاز القرآن فی ما تخفیه الأرحام - کریم نجیب الاغر
ک-إعجاز القرآن و البلاغۀ النبویۀ - مصطفی صادق رافعی
ک-إعجاز القرآن و منهج البحث عن التمیز - محمد ابراهیم شادی
ک-إعجاز القرآن - الباقلانی
ک-اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت ع و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام - مودب
ک-اعجاز بیانی قرآن - بنت الشاطی - ترجمه
ک-اعجاز در قرآن کریم - حسن عرفان
ک-اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن - عباس یزدانی
ک-اعجاز قرآن، رساله‌ای درباره معجزه - محمدحسین طباطبایی
ک-الإعجاز البیانی للقرآن - بنت الشاطی
ک-الإعجاز الطبی فی القرآن الکریم - فیومی
ک-الإعجاز العددی فی القرآن الکریم - فیومی
ک-الإعجاز العلمی فی أسرار القرآن الکریم و السنۀ النبویۀ - محمد حسنی یوسف
ک-الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم مع‌الله فی السماء - فیومی
ک-الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم - حطیط
ک-الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم - فیومی
ک-الإعجاز العلمی فی القرآن - جمیلی
ک-الأعجاز العلمی فی القرآن - سامی احمد موصلی
ک-الإعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیث - مروان وحید شعبان
ک-الإعجاز القرآنی فی فواتح السور و خواتمها - المغینی
ک-الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل - رجا بنت محمد عوده
ک-الإعجاز القصصی فی القرآن - سعید مطاوع
ک-الإعجاز فی القرآن طریق إلی الإیمان - منیب طحان
ک-الإعجاز و التحدی فی القرآن الکریم - طباطبایی - هاشمی
ک-کهکشانها در قرآن - لطفعلی سلیمی


 
ک-الاعجاز العددی - عبدالرزاق نوفل
ک-الاعجاز العلمی فی القرآن و السنه - عبدالجواد الصاوی - عبدالله المصلح
ک-الجملۀ العصبیۀ و الطب النفسی - العبیدی
ک-الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم - ج 1 - طنطاوی
ک-الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم - ج 2 - طنطاوی
ک-الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم - ج 3 - طنطاوی
ک-الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم - ج 4 - طنطاوی
ک-الفلک - العبیدی
ک-المادة و الطاقۀ - العبیدی
ک-الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف بالصرفه - علی بن حسین علم الهدی
ک-النبات و الانبات و الحیوانات و الحشرات - العبیدی
ک-النذیر الاخیر (تفسیر علمی لآیات القرآن الکریم) - خالد اسماعیل ابراهیم
ک-پژوهشی در اعجاز علمی قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی
ک-تفسیر قاسمی؛ محاسن التاویل - محمد جمال الدین القاسمی
ک-تلخیص التمهید - ج 2 - محمدهادی معرفت
ک-جمالیات المفرده القرآنیه فی کتب الاعجاز و التفسیر - احمد یاسوف
ک-در آمدی بر تفسیر علمی قرآن - رضایی اصفهانی
ک-سلسله المعجزات - هارون یحیی
ک-قرآن و علم امروز - عبدالغنی خطیب
ک-گیاه شناسی از دیدگاه قرآن - محمد بیستونی
ک-مباحث فی اعجاز القرآن - مصطفی مسلم
ک-مرزهای اعجاز - ابوالقاسم خویی
ک-معترك الأقران فی إعجاز القرآن - سیوطی
ک-من آیات الاعجازالعلمی فی القرآن الکریم - زغلول نجار
ک-من علم الطب القرآنی - عدنان شریف
ک-من علوم الارض القرآنیه - عدنان شریف
ک-موسوعۀ الاعجازالعلمی فی القرآن الکریم و السنه المطهره‌ی وسف الحاج احمد