تماس با دانشکده

تلفن:29905821
دبیرخانه: 29905836 
دورنگار: 22431953
کد‌‌‌پستی: 11 94 96 83 19
sportscience@sbu.ac.ir
آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده علوم ورزشی و تندرستی