اعضای هیات‌علمی سابق - بازنشسته

ردیف نام‌ و نام‌خانوادگی مرتبه علمی سال‌های فعالیت
1 محمدصادق داداشی مربی 1384-1391
2 محمد دادکان  استادیار 1384-1390
3 مرحوم عسگر رخشائی مربی 1384
4 ملک ابراهیم نصیری مقدم  مربی 1384-1385
5 علی اصغر لاری مربی 1384-1393
6 مرحوم ژاله محبی مربی 1384
7 مسعود معینی شبستری  مربی 1384-1394
8 محمد اصلانخانی  استاد 1384 تاکنون
9 دکتر خسرو ابراهیم  استاد 1384 تاکنون