نشریه‌های علمی پژوهشی دانشکده

 نشریه روان‌شناسی ورزش

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران به‌منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، مجوز مجله‌ای تحت عنوان "روان‌شناسی ورزش" را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است.
از علاقمندان تقاضا می‌شود مقالات خود را به وب‌سایت پایگاه نشر دانش (پند) به آدرس ذیل ارسال نمایند.

شیوه ارسال مقاله 

  • پس از ورود به سایت، گزینه "ثبت نام" را انتخاب کنید.
  • رمز عبور به آدرس پست الکترونیک شما ارسال می‌شود.
  • بعد از دریافت رمز عبور می‌توانید با انتخاب گزینه "ورود" به صفحه شخصی خود وارد شوید و مقاله را ارسال نمایید..
  • توجه: جهت کسب اطلاع بیشتر در مراحل ارسال، لطفا قبل از هر ارسال با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.
پیوندها:
لینک مستقیم دسترسی به:" نشریه روان‌شناسی ورزش​"
هیات تحریریه 
راهنمای نویسندگان

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه فیزیولوژی ورزش مجوز مجله ای علمی- پژوهشی تحت عنوان "فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی" را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است.
از علاقمندان تقاضا می شود مقالات خود را به وب سایت پایگاه نشر دانش (پند) به آدرس ذیل ارسال نمایند.

شیوه ارسال مقاله 

  • توجه: جهت کسب اطلاع در مراحل ارسال، لطفا قبل از هر ارسال با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.
پیوندها:
​لینک مستقیم دسترسی به نشریه:" فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی"
هیات تحریریه 
فرم‌های نشریه 
اطلاعات تماس:

ساعت کار: 8 صبح لغایت 15

22431963
22431963