آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه دانشکده علوم ورزش و تندرستی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ورزشی به پژوهشگران، اعضای هیات‌علمی و دانشجویان راه‌اندازی شده است. اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن تجهيزات به‌روز آزمايشگاهی در پنج حوزه زیر معرفی می‌گردد.
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی بررسی پاسخ‌های حاد و سازگاری‌های طولانی‌مدت به انواع فعالیت‌های بدنی در شرایط مختلف آب و هوایی و ارتفاع و پاتولوژیک و همچنین بررسی ترکیب بدنی و اندازه‌گیری های ظرفیت‌ها و عملکرد‌های ورزشی، تجهیز شده است.


 
آزمایشگاه رفتار حرکتی و علوم شناختی
این بخش در راستای زمینه‌های تحقیقاتی  بررسی سیگنال‌های الکتریکی مغز، وضعیت و توسعه ظرفیت‌های روانی ورزشکاران به‌ویژه در شرایط مسابقات، بررسی وضعیت رشد و کنترل حرکتی در رده‌های مختلف سنی و جنسی و اجرای مطالعات در جهت توسعه، کنترل و بهبود مهارت‌های ورزشی تجهیز شده است.
 
آزمایشگاه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
این بخش در راستای زمینه‌های تحقیقاتی ارزیابی ناهنجاری‌های وضعیتی و عدم‌تعادل عضلانی در اندام‌های فوقانی و تحتانی، ارزیابی هماهنگی و عملکرد دستگاه عصبی – عضلانی و تغییرات الکتروفیزیولوژیکی، ارزیابی و اندازه‌گیری علمی حرکات و مهارت‌های ورزشی و ارائه بازخورد برای اصلاحات مورد نیاز جهت توسعه تکنیک‌ها و ترکیب آن با عملکرد ورزشکار، تجهیز شده است.
اطلاعات تماس:
کارشناسان آزمایشگاه: آقای سیروس شیخی و خانم طاهره نصرتی
02122431963
02122431963
1983969411
راهنما:
دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه حیوانات
موش‌ها متداول‌ترین مدل تحقیقات پستانداران مورد استفاده هستند و برای تحقیق در زمینه‌های ژنتیک، روان‌شناسی، پزشکی، ورزشی و سایر رشته‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بخش در راستای تحقیق در مورد تاثیر تمرینات ورزشی بر فاکتورهای ژنی و خونی در موش‌های آزمایشگاهی تجهیز شده است.
آزمایشگاه بیوشیمی
این بخش در راستای زمینه‌های تحقیقاتی در خصوص تاثیر تمرین بر روی تغییرات در فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی، حمایت از آزمون‌های عملکردی فیزیولوژی از طریق تجزیه و تحلیل گازها و لاکتات به‌منظور ارزیابی عملکرد ورزشکاران، تجهیز شده است.