Faculty Profile

الهام عظیم زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/01/25

الهام عظیم زاده

علوم ورزشی و تندرستی / علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1385 ← 1391

علایق پژوهشی

رشد حرکتی در کودکان سالم و دارای اختلال رشدی کنترل حرکتی و قامت در سالمندان روانشناسی ورزشی

تماس

شماره تماس: 29905832
رایانامه: e_azimzadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3537