Faculty Profile

فریبرز هوانلو

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/01/25

فریبرز هوانلو

علوم ورزشی و تندرستی / تندرستی و بازتوانی ورزشی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: جمهوری اوکراین، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تربیت بدنی ویژه، 1373 ← 1377
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تربیت بدنی
  • کارشناسی ارشد: جمهوری اوکراین، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی
  • کارشناسی: دانشگاه اصفهان، تربیت بدنی

علایق پژوهشی

آسیب شناسی ورزشی توانبخشی ورزشی ماساژ

تماس

شماره تماس: 29905847
رایانامه: F_Hovanloo [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3718