Faculty Profile

مریم نورشاهی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/01/25

مریم نورشاهی

علوم ورزشی و تندرستی / علوم زیستی ورزش

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، تربیت بدنی

تماس

رایانامه: m-nourshahi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4841