Faculty Profile

افشار جعفری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/03/12

افشار جعفری

علوم ورزشی و تندرستی / علوم زیستی ورزش

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی، 0 ← 0
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان - رشت، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
  • کارشناسی: دانشگاه تبریز، تربیت بدنی و علوم ورزشی

زمینه کاری

فیزیولوژی ورزشی مولکولی با رویکرد کاربردی

تماس

شماره تماس: 29905849
رایانامه: af_jafari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 2547