Faculty Profile

افشار جعفری

دانشیار

تاریخ بروزرسانی: 1401/07/01

افشار جعفری

علوم ورزشی و تندرستی / علوم زیستی ورزش

Home Faculty

زمینه کاری

  • فیزیولوژی ورزشی مولکولی با رویکرد کاربردی
  • تماس

    شماره تماس: 29905849
    رایانامه: afshar.jafari@gmail.com
    تعداد بازدید: 1327