Faculty Profile

افشار جعفری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/03

افشار جعفری

علوم ورزشی و تندرستی / علوم زیستی ورزش

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی، 1377 ← 1382
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان - رشت، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
  • کارشناسی: دانشگاه تبریز، تربیت بدنی و علوم ورزشی

علایق پژوهشی

فیزیولوژی ورزشی مولکولی با رویکرد کاربردی

تماس

شماره تماس: 29905824
رایانامه: af_jafari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4916